tehnovar.hr
PEČENJARA SA 3 RAŽNJA – MODEL 2016
Pečenjara MODEL - 2016, kučica sa staklenim vratima i 3 ražnja sa 3 motora u kučištu sa vratima…