tehnovar.hr
PEČENJARA SA 3 RAŽNJA - MODEL 2013
Pečenjara MODEL - 2013, kučica sa vratima i 3 ražnja sa 3 motora u kučištu sa vratima + staklena vrata…