tehnovar.hr
NASLON RAŽNJA - ZA RUPU
Naslon vrha ražnja - za rupu. Kod manjih pečenjara, ako smeta klasični nosač, isporučuje se ovaj model naslona, kako bi ražanj ušao u rupu i vrtio se po navedenom nosaču.