tehnovar.hr
Motor za ražanj - sa adapterom
Planetarni motor sa reduktorom, 12 V, 6 okretaja u minuti + regulacija broja okretaja preko adaptera, snage okretanja 50 kg, sa adapterom...