tehnovar.hr
Limena peka Ø 550 + inox tacna
Limena peka sa inox tacnom. Limeno zvono sa zavarenom ručkom za dizanje i prstenom za žar…