tehnovar.hr
Limena peka Ø 400 + inox tacna
Limena peka sa inox tacnom. Limeno zvono sa zavarenom ručkom za dizanje i prstenom za žar…