tehnovar.hr
Komplet držača za ražanj Ø 30
Komplet sadrži: 2x vilice, 2x špice 1x stezač kičme. Svi elementi su od INOX-a…