tehnovar.hr
Električna peka DE-KOK
Električna peka; „Vrhunac gastronomije uz okus tradicije“. Peka bez kamina? Da i to je moguće…