tehnovar.hr
DRŽAČ ZA ŽAR
Željezni element za loženje Kompletno od željeza debljine 5 mm, za loženje ispod ražnja ili pripremu žara za peku ili roštilj...