tastaemocions.com
TASTAEMOCIONS A L’AULA DE LA GENT GRAN DE SABADELL
L’Aula de Sabadell, és una associació sense ànim de lucre fundada el 2006, amb l’objectiu de difondre la cultura a la gent gran de la ciutat de Sabadell, dins l’àmbit universitari. Per aconseguir aquest objectiu, l’Aula organitza un programa de classes setmanals i un seguit d’activitat