tandenn.org
Startups i projectes mes innovadors - Show us your innovation !
Comencem una sèrie de meetups per recolzar i donar a conèixer les persones i el talent local. Noves Startups i organitzacions innovadores de la nostra zona, que ens serviran d'inspiració i com a exemple que al nostre territori es poden crear projectes d'èxit i amb impacte global. Com