szpr.kielce.pl
Spotkanie u Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Dnia 21 stycznia odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego z Zarządem Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej. W trakcie spotkania omawiano bieżącą sytuację piłki ręcznej w Województwie Świętokrzyskim. Zadeklarowano wzajemne kontakty