studio-58.hr
Infuzija kisikom "OXYJET" - Studio 58
Beauty tretmani koji uključuju kisik zadnjih su godina jedan od vodećih trendova u svijetu ljepote. Ovo je tretman koji kombinira nekoliko hit tretmana – limfnu drenažu, endodermalnu masažu, infuziju kisikom, krio terapiju, sprejanje i tretman čistim kisikom.