stambenipakao.rs
Zašto „stambeni pakao”? -
Možda ste pomislili: šta je to „stambeni pakao”? Da li sam i ja u njemu? Prema nedavno objavljenim statistikama preko 70% domaćinstava u Srbiji je veoma opterećeno troškovima stanovanja. Po tom kriterijumu nalazimo se na drugom mestu u Evropi.