sittard-geleen.nl
Milieuvergunning emplacement Sittard
In 2008 heeft ProRail een aanvraag ingediend voor een herziening van de milieuvergunning voor het emplacement Sittard. De aanvraag leidde aanvankelijk tot enige discussie tussen gemeente en ProRail over de volledigheid van de aanvraag. Gaandeweg die discussie bleek de ontwikkeling van de wet Basisnet van grote invloed op onderdelen van de aanvraag. Daarom werd de behandeling van de aanvraag opgeschort.