sittard-geleen.nl
Basisnet Spoor
De kans op ongelukken met het vervoer van gevaarlijke stoffen is in Nederland zeer klein. En dat moet natuurlijk zo blijven. Ruimtegebrek leidt in Nederland echter tot grotere spanning tussen veiligheid, vervoer van gevaarlijke stoffen en ruimtelijke ontwikkelingen. Steeds meer woonwijken en kantoren worden gebouwd langs trajecten waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. En het vervoer van gevaarlijke stoffen over die trajecten neemt bovendien toe.