sittard-geleen.nl
Wat is cultuurhistorisch erfgoed?
Cultuurhistorisch erfgoed is de verzamelnaam voor alles wat in de loop der geschiedenis door mensen is aangelegd en gemaakt. Het is dus de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Ons erfgoed is belangrijk voor de identiteit en beleving van onze leefomgeving.