saulesgele.lt
Gedulingas krepšelis „Užuojauta“ - Saulės Gėlė
Pasiliekame teisę keisti gėles ar gėlių rūšis, jei kompozicijos gaminimo dieną jų neturime (dėl sezono ar pan.).