samenloopvoorhoopboz.nl
Team 28: Stapje vooruit | SamenLoop voor Hoop Bergen op Zoom
Beste deelnemende teams aan de Samenloop voor Hoop, Ons is gevraagd of we een stukje willen schrijven over wie we zijn als team, en waarom dat we deelnemen aan de Samenloop voor Hoop! Laat ik mezelf e