rololand.pl
Narkoman życia
(...)przecież nie po to zostawałem artystą, żeby wstawać wcześnie rano. Natomiast drugi w głębi duszy odpowiadał: wstaję wcześnie rano, żeby być artystą.