rololand.pl
Rajd rowerowy dookoła Zalewu Szczecińskiego
Krótki artykuł o praktycznych aspektach wyprawy rowerem dookoła Zalewu Szczecińskiego.