rolki.slupsk.pl
Galeria: I Nightskating w Słupsku
Galeria: I Nightskating w Słupsku 17.08.2012. Pierwszy Nightskating w Słupsku i jednocześnie pierwszy na Pomorzu.