renkum.nl
Heelsum
Dit dorp telt nu ruim 3800 inwoners. De eerstgevonden sporen van bewoning stammen uit de 14e eeuw, maar al in de 11e eeuw komen we de naam Hellessem tegen. Niet ver van de kerk heeft men een graf gevonden uit de zesde of zevende eeuw en enkele grafheuvels uit latere tijd.