realshayari.com
Baat Bas Se Nikal Chali Hai | Real Shayari
Baat Bas Se Nikal Chali Hai