paspol.sk
Stoličky na mieru - Stoličky s príbehom
Na vývoj nových výrobkov je naša firma veľmi dobre pripravená. Dokážeme odhadnúť a reagovať na zmeny, týkajúce sa orientácie spotrebiteľského záujmu a technológie. Zameriavame sa na zdokonalovanie a modifikácie výrobkov, ako aj na nové výrobky, ktoré sme získali vlastným výskumom a vývojom. Vývoj nových výrobkov - fázy: - zdroj nápadov , systematickým hľadaním nových myšlienok a návrhov z interných zdrojov, od zákazníkov, či distribútorov a dodávateľov - v ďalších štádiach náklady na vývoj podstatne stúpajú, preto rozvíjame iba tie nápady, ktorých realizácia prinesie hlavne perspektívne výrobky.