orthodoxeeinheit.org
Apolytikon des heiligen Jakobos von Euböa - 1. Ton (Tis erimou politis - Bürger der Wüste)
Apolytikon des heiligen Jakobos von Euböa - 1. Ton (Tis erimou politis - Bürger der Wüste)