orthodhoksiaebashkuar.al
Nuk do dënohemi sepse mëkatuam por sepse nuk u penduam!
Nuk do dënohemi sepse mëkatuam por sepse nuk u penduam!