morclinic.com
מהו טיפול הפילינג המתקדם ביותר בתחום?
החל מגילאי שנות השלושים לערך, נשים מתחילות להיאבק מול אחד מהאויבים האסתטיים הכי גדולים שלהם- הקמטים. הקמטים מופיעים בעקבות תהליך של השתנות התאים אשר מרכיבים את העור,