milletpartisi.org.tr
Müslümanın Görevi Yeryüzünü Islah Etmektir
Ülkede doğal afetler de dahil doğacak tüm maddi zararların ve insanların manevi sıkıntılarından doğan zararların tazmini devletin görevidir. Vatandaşlar ülkede ne gibi musibetlerle, felaketlerle karşılaşırsa karşılaşsın, bunların oluşmasına karşı tedbir almak ve hatta ön