merellisanne.nl
Marina verhuisde naar België voor haar vriend: 'Het leven hier, is een stuk rustiger dan in Rusland' - merellisanne.nl
Een interview met de 24-jarige Marina uit Rusland die haar moederland achter zich liet om bij haar Belgische vriend te wonen.