meppel.nl
Stimuleringssubsidie verplaatsing en/of verkleuring detailhandel aanloopstraten
De gemeente werkt aan een toekomstbestendige, compacte binnenstad. Eén van de manieren om dat te realiseren is het verminderen van de leegstand en detailhandel in de aanloopstraten. Hiervoor is een stimuleringsregeling gemaakt.