meppel.nl
Jaarverslag 2018
In het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein leggen wij verantwoording af aan het college en de inwoners van de gemeente Meppel over onze werkzaamheden in het afgelopen jaar 2018.