koinhatban.com
Shusui
Shusui về cơ bản là Asitsu (không có vảy) da trơn Asagi. Cá koi Shusui, giống như Asagi, độc đáo ở chỗ chúng có thể phát triển màu đỏ (hi) khi chúng lớn lên.