koinhatban.com
Ochibashigure
Ochiba là một trong những người đẹp nhất trong tất cả các Koi, được lai tạo như một sự kết hợp của Chagoi và Kohaku. Trong tiếng Anh, thuật ngữ tiếng Nhật có nghĩa là "lá mùa thu trên mặt nước". Nền màu xám nhạt tương phản