koinhatban.com
Ki Utsuri
Ki Utsuri, cho đến nay là loại Utsuri hiếm nhất, kết hợp các hoa văn màu vàng trên cơ thể màu đen sơn mài. Cá koi Ki Utsuri được đánh giá theo cùng tiêu chí với Shiro và Hi Utsuri.