koinhatban.com
Hi Utsuri
Cá Hi Utsuri koi kết hợp màu nền đen sơn mài với các mẫu màu đỏ đậm hoặc màu cam. Màu đỏ Hi Utsuri vượt trội hơn màu cam. Nhiều Hi Utsuri sẽ hiển thị một mô hình màu cam xỉn khi còn trẻ, có thể phát triển thành một mô hình màu đỏ