koinhatban.com
Goshiki
Goshiki là một trong những giống Koi giải thưởng và đẹp nhất. Goshiki thực sự có nghĩa là năm màu - và có một số giống phụ trong nhóm Goiiki của Koi.