importhuset.com
Service luftvärmepump
En luftvärmepump bör servas var fjärde år. Görs inte detta försämras effekten och din värmepump drar mer ström. Vi använder oss av högtrycksångtvätt och speciella kemikalier. Kontroll av köldmedia,…