importhuset.com
Akrylfogmassa
Acrylfogmasssa 300 g. för fogspruta. Elastisk. tätar gips, puts, betong, tegel, trä mm. inom och utomhus. Kan övermålas.