imagineabird.se
Livet är det som sker - Imagine a bird- En blogg av Beata Rydén.
Livet är det vi gör. Det som sker. Det vi väljer och det som händer oss varje dag. Livet är de vi möter och det vi gör för att få mat på bordet.