icarus.rs
Rešenja misterije elektronske fakture i pečata?
Nakon dužeg vremena ministarsvo finansija je u potpunosti razrešilo dilemu “IDENTIFIKACIONE OZNAKE” koja stoji u zakonu i daje mogućnost pravljenja elektronske fakture.