icarus.rs
Podrška za početnike u poslovanju
Podrška početnicima u poslovanju biće nastavljena i početkom 2017. godine u okviru novog programa.