icarus.rs
Minimalna cena rada od januara 2017. godine 130 dinara
Socijalno-ekonomski savet doneo je odluku da minimalnu zaradu po radnom času poveća sa sadašnjih 121 dinar po radnom času na 130 dinara.