icarus.rs
Isplata naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor
Od početka primene Zakona o radu kao sporno, postavljalo se pitanje kakav poreski tretman ima isplata naknade štete zaposlenom za neiskorišćeni godišnji odmor.