icarus.rs
Formula za izračunavanje visine primanja
U paketu mera štednje biće i odluka o zamrzavanju plata u javnom sektoru i penzija, do daljeg. - Penzije će biti smanjivane prema sledećoj formuli: Kada se od neto iznosa odbije 25.000 dinara koji ne podležu umanjenju, razlika do punog iznosa množi sa 0,22 i tako dobija tačan iznos umanjenja