gouda.nl
Veiligheidshuis
Veiligheidshuizen zijn samenwerkingsverbanden van gemeentelijke partners met partners uit de strafrechtketen, de zorgketen, gemeentelijke partners. Het doel van deze samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit.