gouda.nl
Cameratoezicht
De gemeente heeft camera's in het winkel- en uitgaansgebied geïnstalleerd. De belangrijkste doelstelling van het cameratoezicht is het vergroten van de mogelijkheden voor politie en gemeente om de openbare orde en veiligheid te handhaven.