gouda.nl
Bijdrage poortverlichting
Inbrekers vinden veel licht niet prettig, daarom kunt u een bijdrage ontvangen van 50% van de kosten van het aanbrengen van energiezuinige poortverlichting met een maximum van 50 euro per aansluitpunt.