gouda.nl
Top 60 aanpak
Sinds 2013 kent Gouda een Top60 aanpak. Deze aanpak kent 3 pijlers: Lik op stuk, Zorg op maat en Preventie bij broertjes en zusjes.