gouda.nl
Archeologie
Archeologie is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan. Niet alleen vanuit het publiek, maar ook vanuit de overheid. Deze belangstelling vanuit de overheid is niet alleen ontstaan vanuit een interesse voor oudheidkunde, maar vooral uit pure noodzaak.